ABSOLUTE ENCODER S1D

Indeks Apsolutnog ENCODER-a S1D za rotacijske plinomjere RVG, IRM-1 i IRM-3 DUO sastoji se od mehaničkog indeksa u kojem se svaki pojedinačni valjak optoelektronski skenira i očitava. Podaci se zatim kontinuirano prenose kao podatkovna riječ putem digitalnog sučelja na nizvodni uređaj (npr. Korektor glasnoće), pri čemu je zajamčena trajna sigurnost prijenosa podataka, u usporedbi s konvencionalnim prijenosom impulsa.

preloader