Regulator niskog pritiska NDAF

NDAF serija koaksijalnih regulatora za upotrebu za nekoliko manjih jedinica. Instalacija se vrši pomoću posebnih koaksijalnih konektora. Tehnička dokumentacija je dostupna u pdf formatu.

  • Promjeri DN 25, 40, 50

  • Ulazni pritisak do 100 mbar

  • Raspon izlaznog pritiska 18 – 50 mbar

  • Otpor ulaznog pritiska do 16 bara

preloader