Regulator niskog pritiska J78

J78 je kompaktan, precizan i ekonomičan regulator. Prikladan je za širok spektar komercijalnih i industrijskih primjena poput kotlova i plamenika. J78 nudi pozitivno zaključavanje i dostupan je u brojnim veličinama, s opsežnom paletom regulatornih opruga za različite zahtjeve.

J78 pogodan je za ulazne tlakove do 350mbar (5psig). Udovoljava osnovnim zahtjevima Europske plinske direktive ,European Gas Directive (90/396 / EEZ). Sve jedinice su dizajnirane za prirodnu, ukapljenu naftu i proizvedene plinove i mogu se ugraditi u vodoravne ili okomite cjevovode.
Regulatori se mogu koristiti za kućanske usluge brojila s ulaznim tlakom do 75mbar (30 “wg) u skladu sa specifikacijama British Gasa, British Gas specifications. Tehnička dokumentacija dostupna u pdf formatu.

  • Veličine: 1/2”, 3/4” i 1”

  • Ulazni pritisak do 350 mbar

  • Izlazni pritisak 2 – 48 mbar

  • Raspon temperatura od -20°C do +70°C

  • R verzija kompaktnog dizajna

  • RS verzija s navojem za odzračivanje

preloader