Regulator niskog pritiska J42

J42 je regulator pod uglom dizajniran za kućanske brojile niskog pritiska sa ulaznim pritiskom do 350 mbar. Koristi dobro dokazane principe upravljačke dinamike zajedno sa modernim tehnikama montaže kako bi proizveo regulator koji nudi izvrsne performanse u kompaktnoj, jeftinoj jedinici bez održavanja.

Regulator servisa brojila J42 zadovoljava britanske standarde British Gas Specification PRS3 i Nizozemske standadre Dutch Gastec Approval No.11. Ima potpunu sposobnost zaključavanja i dostupan je sa ili bez ugrađenog integrala (UPCO). Verzija UPCO ima automatski reset koji ponovno uspostavlja napajanje ovisno o integritetu sistema. Može se montirati u vertikalnu ili horizontalnu orijentaciju i pogodan je za upotrebu sa prirodnim, tečnim naftom i proizvedenim plinovima.

  • Veličine: 3/4 “x 3/4” i 3/4 “x 1”

  • Ulazni pritisak do 350 mbar

  • Ulazni pritisak za PRS3 = 75 mbar

  • Izlazni pritisak postavljen prema potrebi

  • Raspon temperatura -20°C do + 70°C

preloader