Regulaciono mjerni setovi MRS

Mjerno regulacioni set je prvenstveno namijenjen za kućne gasne instalacije i služi za mjerenje potrošnje količine i regulaciju pritiska gasa, osiguranje instalacije potrošača od pojave previsokog ili preniskog pritiska, odnosno nestanka gasa, filtriranje i dieleketrično rastavljanje kučne instalacije od distributivnog gasovoda.

SKU: Regulaciono-mjerni-setovi Kategorije: , Oznake: ,
Mjerno regulacione setove izrađujemo u više veličina, a osnovna je MRS K G-4. MRS K je fabrički montiran spojnim elementima – fitinzima od mesinga, fabrički je ispitan na nepropusnost i spreman za ugradnju.

MRS K se isporučuje kompletan sa tiplovima i vijcima za ugradnju za zid i ormarićem koji je površinski zaštićen na elektrostatski način.

Mjerači protoka su opremljeni sa temperaturnim kompenzatorom za eliminaciju greške u mjerenju, do koje dolazi zbog promjene temperature gasa. Radno područje temperaturnog kompenzatora je od -5ºC do +35ºC, a u tom podru;ju se temperature svode na temperaturu mjerenja od +15ºC.

MRS K možemo isporučivati sa mueračem protoka sa magnetnom karticom, tj. Sa pretplatom (MRS K PPM).

Glavni elementi seta su povezani rastavljivim navojnim spojem čime se omogućuje jednostavna demontaža i montaža pojedinih elemenata u svrhu redovnih, servisnih i kontrolnih pregleda.

Set se ugrađuje na unutrašnje ili vanjske zidove objekta koji je vezan za nosač koji se učvršćuje na zid i zaštićen je limenim ormarićem, koji se također veže za nosač. Na vratima ormarića nalaze se otvori za ventilaciju. Ormarić se zatvara bravicom sa trouglastim otvorom ključa.

MRS K tip* G-2,5; G-4; G-6; G-10
Ulazni i izlazni priključak 3/4”-3/4”; 3/4”-1”; 1”-1”
Ulazni pritisak 0,040 – 8,5 bar
Izlazni pritisak 9 – 140 mbar

* MRS K, Mjerač bez magnetne kartice
* MRS K PPM, Mjerač sa magnetnom karticom

preloader