Mjerilo potrošnje gasa

Moderna mjerila za domaćinstva sa velikom tačnošću mjerenja i sigurnosti u radu i bez održavanja. Tehničku dokumentaciju možete skinuti u pdf formatu.

SKU: Mjerilo-potrošnje-gasa Kategorije: , Oznake: ,
Kućna mjerila potrošnje gasa BK4, BK4T i BK2,5-4.PPM su moderna mjerila za domaćinstva sa velikom tačnošću mjerenja i sigurnosti u radu i bez održavanja. Namjenjena su za mjerenje potrošnje zemnog gasa, gradskog gasa, propana i butana kao i za druge neagresivne gasove.
Mjerila potrošnje gasa rade na principu slobodnog njihanja, pa zbog toga imaju male sile trenja i rad bez buke. Zahvaljujući tom principu i membrani koja je izrađena od sintetičkih materijala moguća je primjena mehaničkog elementa za kompenzaciju za mjerila potrošnje gasa u T izvedbi. Primjenom K sistema (patentirano upravljanje klizačima) kao i primjenom visokokvalitetnih materijala osigurava visok nivo kvaliteta.
Mjerila potrošnje gasa zadovoljavaju uslove vanjske nepropusnosti i kod povišenih temperatura. Ispitivanje u vezi ovog zahtjeva provodi se u skladu sa DIN 3374. Mjerilo potrošnje gasa se u tu svrhu zagrijava do 650ºC u trajanju od 15 minuta, a zatim se drži na toj temperaturi 30 min – nepropusnost mora biti u strogo određenim granicama.
Brojčanik za očitavanje gasa je sastavljen od osam bubnjića na čijem se obodu nalaze brojevi. Tri bubnjića u crvenom polju služe za očitavanje u litrima, dok ostalih pet u crnom polju služe za očitavanje u kubnim metrima. Osovina magnetne spojke preko para promjenjivih zupčanika prenosi okretanje na brojčanik. Kod baždareja odabire se takav par zupčanika da brojčanik pokazuje stvarnu potrošnju.

Za daljinsko očitavanje potrebno je ugraditi davač impulsa tip INZ31. Davač impulsa se naknadno ugrađuje bez ošteđenja plombe.

preloader