Terenski regulator serije 040

Terenski regulator serije 040 je prikladan za širok spektar primjena kod malih oduzimanja, instalacija spremnika propana i za visokotlačne industrijske instalacije regulatora zraka ili gasa. Sve jedinice su dizajnirane za prirodne, LPG i proizvedene plinove.

preloader