Regulator niskog pritiska HR

HR serija servisnih regulatora za upotrebu sa nekoliko različitih mjernih uređaja u jedinicama sa malom, srednjom i velikom potrošnjom. Tehnička dokumentacija dostupna u pdf formatu.

  • Prečnici DN 25, 32, 40, 50, 80, 100
  • Ulazni pritisak do 100 mbar
  • Izlazni pritisak raspon 18 – 50 mbar
  • Otpor ulaznog pritiska do 16 bar
preloader