Klizni analizatori

Da bismo uštedjeli dragocjeno vrijeme instalacije i troškove, nudimo kompletne sisteme za analizu montirane na klizanje. Na taj se način smanjuje rizik od nastanka grešaka ili neočekivanih problema koji se javljaju prilikom instalacije sistema plinskog hromatografa na lokaciji, čime se izbjegavaju kašnjenja u planiranju projekata. Preostaje samo montirati klizač na zid ili pod, spojiti ulaz za plin i otvore za odzračivanje i uspostaviti električne veze.

Standardni klizač sastoji se od dva dijela, jednog za analizator i drugog za plinske boce i regulatore. Njih se mogu montirati zajedno ili odvojeno, ovisno o mjestu na kojem se postavlja klizač.
Tegljači se takođe mogu izrađivati i opremiti dodacima prema vašim specifikacijama. Klizači su premazani prahom u boji RAL 5018 ili bilo kojoj drugoj boji koju je odredio kupac.
preloader