Filteri za gorionike

Gasne filtere ugrađujemo obično na ulazu u regulaciono-mjernu stanicu i upotrebljavamo ih za filtriranje gasova. Služe da zaustave i sakupe nečistoće (čvrsti djelići, prah, hrđa i kondenzat iz gasnog toka) do 5 µm. Tehničku dokumentaciju možete skinuti u pdf formatu.

SKU: Filteri-za-gorionike Kategorije: , Oznaka:
Gasne filtere izrađujemo u veličinama za pritiske do 16 bar. Izrađeni su i ispitani na nepropusnost po standardu DIN 30690-1 i Tehničkim propisima za izradu posuda pod pritiskom (G 498). Sistem otvaranja i zatvaranja je prirubnički i lako izvodljiv, te omogućava jednostavnu i sigurnu zamjenu filterskih uložaka. Priključci za ulaz i izlaz gasa mogu se raditi po zahtjevu naručioca ovisno o tipu regulaciono-mjerne stanice. Gasni filter ima priključak R 1/4“ za ugradnju diferencijalnog manometra ili R 1/2“ ako se umjesto diferencijalnog manometra koriste manometri za mjerenje pritiska (manometri nisu u sastavu filtera i isti se posebno naručuju). Takođe, postoji i priključak za ispust nečistoća i kondenzata.

Po ulasku gasa u gasni filter usljed promjene pravca strujanja i brzine gasa izdvajaju se veće nečistoće i sakupljaju na dno filtera. Gas prolazi kroz filterski uložak, gdje se izdvaja preostala nečistoća do 5 µm. Po posebnim zahtjevima izrađujemo filtere sa električnim premoštenjem za izjednačavanje električnih potencijala između poklopca i kućišta (bakarnim kablom sa stopicama odgovarajućeg prečnika ili nazubljenim podloškama).

Gasne filtere ugrađujemo obično na ulazu u regulaciono-mjernu stanicu i upotrebljavamo ih za filtriranje gasova. Služe da zaustave i sakupe nečistoće (čvrsti djelići, prah, hrđa i kondenzat iz gasnog toka) do 5 µm.

Gasni filter se skupa sa ostalom opremom ugrađuje u regulaciono-mjerne stanice, te je pri ugradnji neophodno ispoštovati:

  1. smjer protoka gasa kroz filter (pogledati smjer strelice na filteru),
  2. visine ose priključka za ulaz-izlaz gasa,
  3. pregledati filter da prilikom transporta nije došlo do eventualnih oštećenja.
Izvodi se u raznim izvedbama (horizontalna, vertikalna, ugaona i prema zahtjevima naručilaca), a ugrađuje se u vertikalnom i horizontalnom položaju. Uložak filtera izrađen je od perforiranog lima, filcanog uloška i fine mrežice, otporan je na vodu, ulje, sumpor, THT, metanol i tečne ugljikovodike, a i lako se zamjenjuje. Filter zadržava nečistoće veličine čestica do > 5 µm.
preloader