ABSOLUTE ENCODER S1

Indeks Apsolutnog ENCODER-a S1 za mjerače turbinskog plina TRZ2 sastoji se od mehaničkog indeksa u kojem se svaki pojedinačni valjak optoelektronski skenira i očitava. Podaci se zatim kontinuirano prenose kao podatkovna riječ putem digitalnog sučelja na nizvodni uređaj (npr. Korektor glasnoće), pri čemu je zajamčena trajna sigurnost prijenosa podataka, u usporedbi s konvencionalnim prijenosom impulsa.

preloader