ABSOLUTE ENCODER MI-2

Apsolutni indeks ENCODER MI-2 za turbinska brojila plina SM-RI-X i SM-RI-2 sastoji se od mehaničkog indeksa u kojem se svaki pojedinačni valjak optoelektronski skenira i očitava. Podaci se zatim kontinuirano prenose kao podatkovna riječ putem digitalnog sučelja na nizvodni uređaj (npr. Korektor glasnoće), pri čemu je zajamčena trajna sigurnost prijenosa podataka, u usporedbi s konvencionalnim prijenosom impulsa.

preloader