Mikrotehnologija

Elster je imovinu gasne hromatografije, uključujući sofisticirano vlasničko intelektualno vlasništvo, stekao od kompanije SLS Micro Technology (SLS).

Elster planira integrirati tehnologiju iz SLS-a u svoja postojeća rješenja za mjerenje i kvalitet plina u svom kompetencijskom centru za kvalitet plina u Dortmundu, Njemačka. Nova tehnologija će proširiti postojeći Elsterov portfolio brzih senzorskih sistema (gaslab Q1) i vrhunskih procesnih plinskih hromatografa (EnCal 3000) dodatnom serijom pametnih mikro-plinskih hromatografa za primjenu energije.

Za više informacija kontaktirajte nas ovdje.

preloader