ENCAL 3000 THT

(tetrahidrotiofen)
EnCal 3000 je mrežni plinski hromatograf koji koristi najnoviju tehnologiju MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Zahvaljujući modularnom konceptu EnCal 3000, moguće je ponuditi različite aplikacije u okviru istog sistema samo zamjenom analitičkih kanala. Postoje dvije metode za mjerenje:
• Koncentracije THT: THT kao pojedinačna komponenta: Mjeri se samo THT
• Mjerenje THT-a u kombinaciji s mjerenjem toplotne vrijednosti

preloader