ENCAL 3000 H2S

EnCal 3000 je mrežni plinski hromatograf koji koristi najnoviju tehnologiju MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Zahvaljujući modularnom konceptu EnCal 3000, moguće je ponuditi različite aplikacije u okviru istog sistema samo zamjenom analitičkih kanala. Postoje dvije metode za mjerenje koncentracije H2S:
• H2S kao jedna komponenta: Budući da je ova konfiguracija dizajnirana za mjerenje samo H2S, ona ima smanjenu donju granicu otkrivanja. To ga čini pogodnim za mjerenje H2S tragova u opsegu niskih ppm i omogućava mjerenje H2S u „slatkom plinu“.

• Merenje H2S u kombinaciji sa merenjem toplotne vrednosti: H2S se meri zajedno sa komponentama potrebnim za izračunavanje toplotne vrednosti. Moguće su kombinacije sa standardnom C6 analizom i sa proširenom C9 analizom.

preloader