Unis Fagas glavni sponzor na 5. međunarodnoj gasnoj konferenciji regiona jugoistočne Evrope pod nazivom “Prirodni gas u svjetlu novih intencija na energetskom tržištu” održanoj u Sarajevu, 27. – 29. februar 2012.

preloader