slider_shadow

Regulatori srednjeg pritiska

Tehnički podaci

Regulatori serije srednjeg pritiska su dostupni u širokom rasponu različitih nominalnih pritisaka, modela i priključaka. Osim standardnog integrisanog sigurnosnog zapornog ventila (SSV) mogu biti izabrani drugi sigurnosni uređaji kao integrisani odušni ventil ograničenog kapaciteta ili niskog pritiska cut-off. Raspon regulatora srednjeg pritiska uključuje s jedne strane uravnoteženi ulazni pritisak regulatora a s druge strane regulatori s nominalnim pritiscima PN 1., PN 5 i PN 6. 
PN 1. i PN 5 regulatori su vatrosigurni prema njemačkom standardu DIN 33822. Svi regulatori su odobreni od strane DVGW prema direktivi opreme pod pritiskom (PED): PN 1/PN 5 bar u skladu s DIN 33822 
PN 6 bar u skladu s EN 334 / EN 14382.
Više informacija možete saznati na web stranici proizvođača klikom na slijedeći link:

Regulatori srednjeg pritiska

 • GRMS

   UNIS FAGAS projektuje, proizvodi, montira i pušta u pogon gasne stanice za sve gasovite fluide, pritiske i protoke.

 • GRIJANJE.BA - Sve na jednom mjestu

  Oprema za grijanje, radijatori, plinski bojleri, dimnjaci - više o ovome možete saznati na web stranici naše partnerske firme klikom na slijedeći link:

  GRIJANJE.BA

   

  NOVOSTI

 • UNIS FAGAS

  Rajlovačka BB  |  71000, Sarajevo,BIH
  Tel:+387 33­ 590 739  |  +387 33­ 592 080
  Fax:+387 33­ 590 732  |  E-mail:info@fagas.ba

   

   

  KONTAKT